• Badanie wytrzymałości na rozciąganie lin budowlanych;
  • Analiza kontrolowanego pożaru obserwowanego za pomocą kamery termowizyjnej;
  • Wpływ współczesnej technologii oraz innych czynników zewnętrznych na zmęczenie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • Sprawdzenie wytrzymałości rękawic ochronnych na rozciąganie;