1. Optymalny model wyposażenia systemu biurowego w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiska administracyjnego.
  2. Przegląd i ocena oświetlenia pomieszczeń dydaktycznych w wybranym budynku wykładowym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  3. Badanie i analiza wpływu zmęczenia materiałów ochronnych głowy na czasookres bezpiecznego użytkowania ogólnie dostępnych kasków budowlanych.
  4. Projekt inteligentnego systemu alarmowego z kontrolą dostępu oraz funkcjami automatycznego sterowania nowoczesnego budynku mieszkalnego.
  5. Analiza niebezpiecznych zdarzeń na terminalach lotniskowych oraz opracowanie metod ich monitorowania i diagnozowania.
  6. Ocena i parametryzacja kontrolowanego zarzewia pożaru leśnego w różnych warunkach pogodowych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.
  7. Projekt badawczy analizy zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem Modelu Gaussa w środowisku Matlab & Simulink.