# Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Bezpieczeństwa „Trojan”

Koło funkcjonuje na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku 2004 i prowadzi czynną działalność w zakresie rozwoju i promocji nowych dziedzin nauki wśród społeczności studenckiej. Studenci aktywnie w nim działający, przez szereg lat wykazują się entuzjazmem i chęcią podejmowania różnych wyzwań naukowych, edukacyjnych i organizacyjnych. Wśród uczestników koła są pasjonaci techniki, informatyki, inżynierii bezpieczeństwa jak i dydaktyki. W ramach działalności koła naukowego zrealizowano wiele projektów dydaktyczno – naukowych, a wśród nich m.in.: organizacja seminariów tematycznych, uczestnictwo w konferencjach naukowych, prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczestnictwo w akcjach charytatywnych, piknikach naukowych oraz konkursach i olimpiadach twórczości technicznej.

# Szkolenie zrealizowane przez Urząd Dozoru Technicznego AKADEMIA UDT

Szkolenie rozwijające program pt.  „Praktyczne aspekty projektowania układów automatyki zabezpieczającej w oparciu o normy bezpieczeństwa funkcjonalnego” zorganizowane zostało dzięki porozumieniu pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego AKADEMIA UDT, a Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Rzeszowskiego.  W szkoleniu wzięli udział członkowie Koła Naukowego „Trojan” a także studenci III roku Inżynierii Bezpieczeństwa.