Misją naszego koła jest propagowanie wiedzy, która staje się kluczem do rozumienia współczesnego, szybko rozwijającego się świata. Nie żyjemy już w erze agrarnej czy przemysłowej, lecz szybkim krokiem weszliśmy w erę informacyjną – gdzie kapitałem jest potencjał intelektu a ponad wszystko, ważna jest umiejętność szybkiego uczenia się i reagowania na zachodzące zmiany.

Kluczem do sukcesu jest brak wąskiej specjalizacji lecz interdyscyplinarna wiedza poparta praktycznymi umiejętnościami mocno wspierająca ten sukces. Każdy z nas w coraz większym stopniu zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że wiedza techniczna niewiele znaczy, gdy nie jest poparta wysokimi umiejętnościami z zakresu komunikacji i szeroko rozumianej sprzedaży, dobrze jest pamiętać, że najbiedniejsze kraje to te, które nie mają lub nie potrafią nic sprzedać innym.

W ramach działalności koła realizowanych jest wiele projektów i nie są one zamknięte w kręgu jednej dziedziny jaką jest inżynieria bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa coraz częściej wkracza do wielu nowych dziedzin naszego życia, ważna jest więc elastyczność myślenia i działania. Każdy z projektów wymaga osobistego zaangażowania i rozwinięcia umiejętności współpracy. Koło prowadzi i będzie prowadziło wiele seminariów i szkoleń. Poznajemy wielu ludzi i uczymy się od nich, a oni uczą się od nas. Każde doświadczenie daje nowy punkt widzenia, który z pewnością zaowocuje podejmowaniem lepszych decyzji w przyszłości.